دامنه

لورم ايپسوم متن ساختگي با استفاده از طراحان گرافيک است.

امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

قیمت دامنه ها

لورم ايپسوم متن ساختگي با استفاده از طراحان گرافيک است.

شروع از ( سالیانه )

55 تومان

 

org.

شروع از ( سالیانه )

60 تومان

 

net.

شروع از ( سالیانه )

65 تومان

 

ca.

شروع از ( سالیانه )

45 تومان

 

com.

جدول قیمت ها

لورم ايپسوم متن ساختگي با استفاده از طراحان گرافيک است.

دامنهسالثبتانتقالتمدید
com.145 تومان45 تومان45 تومان
net.145 تومان45 تومان45 تومان
org.145 تومان45 تومان45 تومان
us.145 تومان45 تومان45 تومان
biz.145 تومان45 تومان45 تومان
info.145 تومان45 تومان45 تومان
co.uk.145 تومان45 تومان45 تومان
ca.145 تومان45 تومان45 تومان
mobi.145 تومان45 تومان45 تومان
me.145 تومان45 تومان45 تومان
pk.145 تومان45 تومان45 تومان